Perjalanan Menuntut Ilmu

Perjalanan menuntut ilmu adalah proses panjang yg harus dilalui dengan tekun dan sabar, serta sesuai sistematika dan metodologi (manhaj).
Jika seseorang menyalahi manhaj dengan memangkas waktu belajar dan buru-buru muncul ke permukaan sebelum ilmunya matang, sangat riskan ia menjadi sesat dan menyesatkan.
Bahkan beliau juga menegaskan, kecambah ilmu yang belum tumbuh sempurna lebih berbahaya daripada orang-orang awam yang sama sekali tidak tahu:
نصف العلم أخطر من الجهل.
Sebelumnya juga dikatakan:
من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
"Barang siapa menyegerakan sesuatu sebelum tiba saatnya, maka sesuatu itu sama sekali tak akan berarti"
– Maulana Syeikh Dr. dr. Yusri Rusyd Jabr Alhasani –Share: