Ziarah Kubur

Kegiatan Santri Baru Pondok Pesantren Abu Manshur Ziarah Ke Makam Sesepuh Ponpes Abu Manshur (KH. Manshur Ali, KH. Zakaria Ali, Nyai Hj. Mutiah & Nyai Hj. Kudriyah)
Share: